Wedstrijdreglement

Bekijk hieronder de volgende regels van ons wedstrijdreglement:

Artikel 1. Het bedrijf Moteo Two Wheels Belux N.V., naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel in Satenrozen 8 à 2550 Kontich organiseert wedstrijden.

Artikel 2. De data waarop de wedstrijden beginnen en eindigen staan vermeld op elke specifieke wedstrijd pagina.

Artikel 3. Elke persoon met verblijfplaats in België, kan deelnemen aan deze wedstrijd, met uitzondering van de medewerkers van Moteo Two Wheels Belux, en hun familieleden die op hetzelfde adres verblijven.

Artikel 4. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer alle verplichte velden volledig en correct invullen en antwoorden op alle gestelde wedstrijdvragen.

Artikel 5. Enkel de volledige deelnames zullen in acht genomen worden en er wordt geen rekening gehouden met elektronische antwoordformulieren die onvolledig of foutief zijn of die een onbekend of foutief adres opgeven. Enkel één deelname per e-mail adres zal in acht genomen worden: de eerste.

Artikel 6. De wedstrijd wordt afgesloten op de vermelde datum/uur die onder de Instagram post staan.

Artikel 7. De te winnen prijzen staan duidelijk vermeld op de Instagram Post. Het gaat hierbij om 7 sets van 6 Ecstar kerstballen.

Artikel 8. De winnaars worden eerlijk geselecteerd door middel van een lotingsysteem.

Artikel 9.  De winnaars worden via privébericht door het officiële account op Instagram verwittigd en worden getagd in de story die de winnaars bekend maakt.

Artikel 10. Door zijn deelname aan de wedstrijd en door het enig feit zijn persoonlijke gegevens te hebben ingegeven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van de gegevens voor zijn identificatie en de contactname in de veronderstelling dat hij wint. De winnaars aanvaarden dat hun namen worden vermeld op de genoemde site.

Artikel 11. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden voor andere producten, diensten of cash. Er zal slechts één prijs worden uitgereikt per gezin & per adres.

Artikel 12. Moteo Two Wheels Belux N.V. is niet verantwoordelijk moesten de prijzen bij de verzending naar de winnaars, verloren gaan bij de post of de koerierdienst.

Artikel 13. Moteo Two Wheels Belux N.V. is ook niet verantwoordelijk voor het verlies van de elektronische zendingen van de deelnemers die eventueel het gevolg zijn van een falen van zijn informaticanetwerk. Over het algemeen, kan Moteo Two Wheels Belux N.V. niet verantwoordelijk gesteld worden bij problemen van welke technische aard ook die het verloop van de wedstrijd zouden beïnvloeden.

Artikel 14. Moteo Two Wheels Belux N.V. behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, nietig te verklaren of te wijzigen in geval van overmacht zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of interesten. Moteo Two Wheels Belux N.V. eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene activiteiten (met uitzondering van de einddatum voor de inzendingen) en de samenstelling van de jury's in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen, alsook prijzen met eenzelfde waarde te voorzien, indien, om uitzonderlijke redenen, de aangekondigde prijzen niet langer beschikbaar zouden zijn.

Artikel 15. Moteo Two Wheels Belux kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerd ingegeven e-mailadres dat leidt tot een foutief of onbekend adres van de deelnemer.

Artikel 16. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

Artikel 17. De persoonsgegevens die door de deelnemers aan Moteo Two Wheels Belux N.V. worden doorgegeven, worden opgenomen in een databank van Moteo Two Wheels Belux N.V., 8 Satenrozen, 2550 Kontich. De gegevens worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd en kunnen eveneens gebruikt worden om de deelnemers op de hoogte te brengen van producten, diensten, promoties en andere wedstrijden van Moteo Two Wheels Belux N.V. Consulteer ons privacy reglement op de website.

Artikel 18. De deelnemers worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en het te aanvaarden. De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele opmerking zal dan ook in aanmerking genomen worden.

Artikel 19. Over deze wedstrijd kan op generlei wijze gecommuniceerd worden (schriftelijk noch telefonisch) net zo min tijdens als na afloop van genoemde wedstrijd.

Artikel 20. Alle klachten over deze wedstrijd moeten ten laatste 7 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk verstuurd worden naar volgend adres: Moteo Two Wheels Belux N.V. te 8 Satenrozen, 2550 Kontich. De klachten zullen in geen enkel geval mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten die worden ontvangen na afloop van de termijn en niet-schriftelijke klachten worden niet behandeld.

Alle rechten voorbehouden, Moteo Two Wheels Belux N.V.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.Artikel 1. Het bedrijf Moteo Two Wheels Belux N.V., naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel in Satenrozen 8 à 2550 Kontich organiseert wedstrijden.