Prijzen en Technische Gegevens Website

Suzuki Belgium behoudt zich het recht voor om kleuren, prijzen en andere specificaties te wijzigen. Prijs inclusief BTW tegen het geldende wettelijke tarief.

 De aangegeven prijzen zijn exclusief installatiekosten, ISV, Legalisatie of Ecolvalor. Gewezen prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder aankondiging en kunnen fouten bevatten. De inhoud van deze website voldoet aan internationale normen. De voorgestelde kenmerken of versies kunnen enigszins verschillen in de modellen die beschikbaar zijn in België. Hoewel de site met de grootste zorg is gebouwd, is Suzuki Belgium niet verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze site is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moteo Belgique S.A.

Niveau van Verantwoordelijkheid

Moteo Belgium, S.A. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de modellen die op deze site worden aangeboden; alle beschikbare gegevens zijn alleen voor informatieve doeleinden. Deze gratis dienst is bedoeld om informatie te delen met onze resellers en potentiële klanten, zonder enige tussenkomst van Moteo België. SA-gegevens, garantie en andere informatie zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de reseller en kunnen in geen geval worden toegeschreven aan Moteo Belgium, SA.